دعای محبت و محبوبیت – دعای زیاد شدن شیر مادر

دعای-مجرب-1 دعای محبت و محبوبیت – دعای زیاد شدن شیر مادر

دعای محبت و محبوبیت – دعای زیاد شدن شیر مادر ذکری مجرب برای گرامی شدن نزد مردم برای محبوب شدن و تسخیر قلوب جمیع خلایق عمل ذیل را هنگام خروج از منزل بطور منظم انجام دهد. هنگام بیرون امدن از منزل ذکر شریف ذیل را دوازده مرتبه تکرار کند : …

بیشتر بخوانید »

دستورالعملی مجرب برای صلح و آشتی – دعای افزایش رزق

دعای-مجرب دستورالعملی مجرب برای صلح و آشتی - دعای افزایش رزق

دستورالعملی مجرب برای صلح و آشتی – دعای افزایش رزق دعای رفع کدورت و صلح و آشتی میان اعضای خانواده اگر میان اعضای خانواده ای کدورت یا رنجشی ایجاد شده باشد (برادر یا خواهر یا خویشاوند یا دوست و آشنا ) ، در هنگام طلوع آفتاب در ابتدا نیت صلح …

بیشتر بخوانید »

دعای افزایش رزق و مال – ذکرهای آسان بخت گشایی

دعای-بخت-گشایی دعای افزایش رزق و مال - ذکرهای آسان بخت گشایی

دعای افزایش رزق و مال – ذکرهای آسان بخت گشایی دعای رزق و روزی و برکت مال دعای ذیل را با گلاب و زعفران و در کاغذ بدون خط بنویسد و در در منزل یا محل کسب خود نگهدارد ، رزق و روزی اش بسیار زیاد میشود. مجرب است.   …

بیشتر بخوانید »

دعای بچه دار شدن مجرب – دعای مهر و محبت فوری

haroos-com-11 دعای بچه دار شدن مجرب - دعای مهر و محبت فوری

دعای بچه دار شدن مجرب – دعای مهر و محبت فوری برای رام کردن افراد و جلب القلوب افراد روزانه سی مرتبه آیه ذیل را قرائت کند و به مدت چهارده روز مداومت نماید. ( وَ آیَهُ لَهُمُ اللَّیلُ نَسلَخُ مِنهُ النَّهارَ فَاِذا هُم مُظلِمونَ  ) .   فقط در …

بیشتر بخوانید »

دعای رفع کدورت – دعای محبوبیت و تسخیر قلوب

haroos-com-20-1 دعای رفع کدورت - دعای محبوبیت و تسخیر قلوب

دعای رفع کدورت – دعای محبوبیت و تسخیر قلوب این مطلب به بیان دعاهایی برای زیاد شدن و افزایش محبت و محبوبیت اختصاص دارد. برای خواندن دعای رفع کدورت – دعای محبوبیت و تسخیر قلوب در ابتدا نیت رفع کدورت کند و هفت بار صلوات بفرستد و سپس سوره مبارکه …

بیشتر بخوانید »

دعای تسخیر قلوب و زبان بند – یافتن گمشده

haroos-com-25 دعای تسخیر قلوب و زبان بند - یافتن گمشده

دعای تسخیر قلوب و زبان بند – یافتن گمشده دعای نرم کردن دل و تسخیر قلوب و زبان بند در این مطلب از سایت doashafa.com چند دعای کاربردی بیان میشود. آیه شریفه نهم از سوره مبارکه یاسین را بخواند و به سمت فرد مورد نظرش بدمد در مقبول شدن سخنش …

بیشتر بخوانید »

دعای حفظ جنین دوره بارداری – دعای حاجت روا شدن

haroos-com-11 دعای حفظ جنین دوره بارداری - دعای حاجت روا شدن

دعای حفظ جنین دوره بارداری – دعای حاجت روا شدن دعای حفظ جنین دوره بارداری (دعای قفل کمر) برای حفظ جنین (دعای قفل کمر) از پیامبر اکرم (ص) روایت شده که ، سوره حجرات را بخواند از سقط جنین و خطرات دیگر مصون و در امان خواهد بود.   صلواتی …

بیشتر بخوانید »

دعای خانه دار شدن – محبت و آشتی با همسر

دعای-مهر-و-محبت دعای خانه دار شدن - محبت و آشتی با همسر

دعای خانه دار شدن – محبت و آشتی با همسر ذکر ایجاد آرامش و صلح در همسر و محیط خانه : اگر ذکر یا ودود  و یا حلیم را ورد زبان سازد و روزانه هزار و یک مرتبه تکرار کند و به غذا یا چای بدمد و اهل منزل از …

بیشتر بخوانید »

دعای جلب محبت میان افراد – دعای فراموش کردن عشق

دعای-جلب-محبت-میان-افراد-دعای-فراموش-کردن-عشق دعای جلب محبت میان افراد - دعای فراموش کردن عشق

دعای جلب محبت میان افراد – دعای فراموش کردن عشق دعای جلب محبت میان افراد – تسخیر قلوب ذکر شریف یا ودود را به تعداد هزار مرتبه بر غذای افراد بخواند (طعامی که از آن تناول کنند) میان آنها محبت بسیار ایجاد میشود و این عمل مجرب است. در امر …

بیشتر بخوانید »

شرف شمس چیست و خواص شرف شمس

شرف-الشمس شرف شمس چیست و خواص شرف شمس

شرف شمس چیست و خواص شرف شمس قبلا در مورد شرف کواکب سخنانی ذکر گردید. شرف شمس چیست و خواص شرف شمس اینکه شرف هر کوکب در مقابل هبوط کوکب دیگر است و در واقع شرف هر کوکب ، همان قدرت درخشندگی و نهایت قدرت آن کوکب به شمار میرود. …

بیشتر بخوانید »