جدیدترین مطالب

نوشته های تازه

دعای مجرب برای عاقبت بخیری خود و دوستان پرخیر

278063076320693703-310x165 دعای مجرب برای عاقبت بخیری خود و دوستان پرخیر

دعای مجرب برای عاقبت بخیری خود و دوستان پرخیر دعایی می خوانیم که برای عاقبت بخیری و طلب حاجات و مهمات بسیار راهگشا است، در واقع به این منظور است که بخواهید از خداوند متعال بخواهید خود و خانواده و دوستانتان موفق باشند. شما عزیزان در ادامه ی همین مطلب سایت …

بیشتر بخوانید »

راهکار عظیم و دعا برای دختران بخت بسته و بی خواستگار

278306327967023967-310x165 راهکار عظیم و دعا برای دختران بخت بسته و بی خواستگار

راهکار عظیم و دعا برای دختران بخت بسته و بی خواستگار به شما عزیزان در ادامه ی این مطلب از سایت دعا شفا دعایی پر از نیکی و خیر می آموزیم که سریع الاجه است و موجب می شود از وضعیت بد و سخت خلاص شده و اگر بختتان بسته …

بیشتر بخوانید »

دعای قرآنی عظیم برای زیاد شدن رزق و برکت زندگی

2783603020-310x165 دعای قرآنی عظیم برای زیاد شدن رزق و برکت زندگی

دعای قرآنی عظیم برای زیاد شدن رزق و برکت زندگی امروز و در این مطلب از سایت دعا شفا گره گشای پر خیری را می خوانیم که سبب رهایی از مشکلات مالی و اقتصادی می شود؛ در نتیجه اگر احساس می کنید که نیاز به کسب رزق و برکت فراوانی …

بیشتر بخوانید »

بهترین راهگشا و دعا برای کسب ثروت فراوان مجرب

270836023620793607-310x165 بهترین راهگشا و دعا برای کسب ثروت فراوان مجرب

بهترین راهگشا و دعا برای کسب ثروت فراوان مجرب امروز و در این مطلب از سایت دعا شفا به شما عزیزان گره گشایی را می آموزیم که پر خیر و سریع الاثر است، در واقع وضعیتی در جامعه حاکم است که مسائل مادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ شما …

بیشتر بخوانید »

دعای عظیم برای آسان شدن سختی های زندگی پرخیر و عظیم

2783637239607-310x165 دعای عظیم برای آسان شدن سختی های زندگی پرخیر و عظیم

دعای عظیم برای آسان شدن سختی های زندگی پرخیر و عظیم گاه مسیر زندگی آنقدر پیچیده و سخت می شود که تنها خواسته تان نجات از این وضعیت است؛ در واقع اگر فکر می کنید ممکن است درگیر مشکلات و سختی های زیادی شوید بهترین کار این است که وجود …

بیشتر بخوانید »

روش ها و دعا های مجرب برای ایجاد عشق و افزایش محبت

278360603926362-310x165 روش ها و دعا های مجرب برای ایجاد عشق و افزایش محبت

روش ها و دعا های مجرب برای ایجاد عشق و افزایش محبت برخی ممکن است در زندگی زناشویی خود دچار مشکلاتی شوند که اگر قصد رهایی از آن را دارند به آن ها پیشنهاد می کنیم حتما این مطلب را بخوانند؛ زیرا دعا ها و راه هایی را می آموزیم …

بیشتر بخوانید »

دعای رهایی از گرفتاری ها و بلا های سخت سریع الاثر

278036760293627-310x165 دعای رهایی از گرفتاری ها و بلا های سخت سریع الاثر

دعای رهایی از گرفتاری ها و بلا های سخت سریع الاثر دعا هایی هستند که شما آن ها را می خوانید و از سختی ها و گرفتاری ها و مشکلات خلاص می شوید؛ در واقع اصطلاح کارگشا را برایشان به کار می برند که به طور کامل می توانید چنین …

بیشتر بخوانید »

دعای رهایی از دشمنان و دفع کافران مجرب و عظیم

72836036092360267-310x165 دعای رهایی از دشمنان و دفع کافران مجرب و عظیم

دعای رهایی از دشمنان و دفع کافران مجرب و عظیم دعا هایی هستند که به جهت رهایی از سختی ها، گرفتاری ها و مشکلات خوانده می شوند؛ گاه این مشکلات می توانند انسان ها باشند. در واقع هر کدام از ما ممکن است دشمنانی را داشته باشیم که اگر بخواهیم …

بیشتر بخوانید »

دعای امام سجاد علیه السلام برای غلبه و دفع دشمن مجرب

72083627363602-310x165 دعای امام سجاد علیه السلام برای غلبه و دفع دشمن مجرب

دعای امام سجاد علیه السلام برای غلبه و دفع دشمن مجرب به شما عزیزان در این مطلب از سایت دعا شفا راهگشایی می آموزیم که بار ها تجربه شده است و سبب می شود از سختی های زندگی رها شده و اگر دشمنی داریم دفع شوند؛ در نتیجه اگر احساس …

بیشتر بخوانید »

دعا و دستور عظیم برای درمان بیماری ها و امراض

27830637806376027-310x165 دعا و دستور عظیم برای درمان بیماری ها و امراض

دعا و دستور عظیم برای درمان بیماری ها و امراض انسان ها ممکن است گاه در شرایطی بدنشان آسیب پذیر شده و به بیماری ها و امراض سختی دچار شوند و هیچ راه نجاتی نیز حداقل برای درمان کوتاه مدت پیش و روی خود نبینند؛ در چنین شرایطی اگر می …

بیشتر بخوانید »

دعای تضمینی ادای قرض و وام از امام کاظم علیه السلام

27836037620326069307-310x165 دعای تضمینی ادای قرض و وام از امام کاظم علیه السلام

دعای تضمینی ادای قرض و وام از امام کاظم علیه السلام در این مطلب از سایت دعا شفا به شما عزیزان راهگشایی را می آموزیم که تجربه شده است و سبب می شود از گرفتاری ها و مشکلات رها شوید و اگر قرضی بر گردن شماست بتوانید در کم ترین …

بیشتر بخوانید »

دعای تجربه شده برای مبارزه با نفس از حضرت آدم علیه السلام

2783673672936207-310x165 دعای تجربه شده برای مبارزه با نفس از حضرت آدم علیه السلام

دعای تجربه شده برای مبارزه با نفس از حضرت آدم علیه السلام دعایی می خوانیم که حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند آن را حضرت آدم علیه السلام برای رهایی از نفس و همین طور مبارزه با بدی ها و دسیسه های شیطان می خواندند که کاملا راهگشا بوده …

بیشتر بخوانید »

دعای عظیم برای درخواست ازدواج و جواب مثبت شنیدن

72863036027396029673-310x165 دعای عظیم برای درخواست ازدواج و جواب مثبت شنیدن

دعای عظیم برای درخواست ازدواج و جواب مثبت شنیدن دعای تجربه شده ای را می خوانیم که همان طور از عنوانش مشخص است برای جلب محبت و ایجاد عشق است و قطعا تاثیر عظیمی دارد زیرا توسط ائمه علیهم السلام سفارش شده است؛ شما عزیزان در ادامه می توانید این …

بیشتر بخوانید »