خانه / gobadi

gobadi

دعایی بسیار قوی جهت ترک شرب خمر و فسق و فجور

C315E80D-CE68-4463-AD04-C718965A9EA5-310x165 دعایی بسیار قوی جهت ترک شرب خمر و فسق و فجور

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار دعاشفا به دعایی بسیار قوی جهت ترک شرب خمر و فسق و فجور پرداخته ایم. برای ترک مشروبات الکلی و ترک شرب خمر و تک فسق‌ و فجور و کارهای ناشایست دعای مجرب و قوی‌ عنوان شده را بخوانید که ان شالله کارگشا …

بیشتر بخوانید »

ذکر مشکل گشا برای گشایش سختی و گرفتاری های زندگی

FA4D0E15-1640-43DD-936A-7EC8F9F91EC4-310x165 ذکر مشکل گشا برای گشایش سختی و گرفتاری های زندگی

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار دعاشفا به ذکر مشکل گشا برای گشایش سختی و گرفتاری های زندگی پرداخته ایم. برای گشایش در زندگی و گرفتاری های زندگی ذکر عظیم مشکل گشایی را بخوانید که ان شالله کارگشا باشد. ذکر مشکل گشا برای گشایش سختی و گرفتاری های زندگی،ذکر …

بیشتر بخوانید »

دعایی از امام کاظم (ع) برای طلب عافیت و شفای بیماری و درد

F1CA0FCF-F1AD-4A28-A73F-10EB88C52B9B-310x165 دعایی از امام کاظم (ع) برای طلب عافیت و شفای بیماری و درد

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار دعاشفا به دعایی از امام کاظم (ع) برای طلب عافیت و شفای بیماری و درد پرداخته ایم. برای شفا و درمان بیماری و مریضی و درد دعای مجرب عنوان شده را بخوانید که ان شالله کارگشا باشد. دعایی از امام کاظم (ع) …

بیشتر بخوانید »

دعا و‌ ذکر برای رهایی از فقر و تنگدستی و رسیدن به ثروت و مال

7E148ADB-1F4E-429F-94FC-97F97A1EE153-310x165 دعا و‌ ذکر برای رهایی از فقر و تنگدستی و رسیدن به ثروت و مال

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار دعاشفا به دعا و‌ ذکر برای رهایی از فقر و تنگدستی و رسیدن به ثروت و مال پرداخته ایم. برای رفع فقر و نداری و رسیدن به مال و ثروت فراوان و نجات از تنگدستی دعا و ذکر مجرب عنوان شده را بخوانید …

بیشتر بخوانید »

دعایی سریع الاجابه برای باطل کردن طلسم و سحر و جادو

693589F3-3F7A-497C-AD69-B625FD7DB791-310x165 دعایی سریع الاجابه برای باطل کردن طلسم و سحر و جادو

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار دعاشفا به دعایی سریع الاجابه برای باطل کردن طلسم و سحر و جادو پرداخته ایم. برای باطل کردن سریع سحر و طلسم و جادو دعای مجرب و قوی عنوان شده را بخوانید که ان شالله کارگشا باشد. دعایی سریع الاجابه برای باطل کردن …

بیشتر بخوانید »

دعایی از رسول خدا (ص) برای گشایش کارها و رواشدن حاجت

3EB2A178-AB2E-4B68-8856-1EC48ACE8296-310x165 دعایی از رسول خدا (ص) برای گشایش کارها و رواشدن حاجت

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار دعاشفا به دعایی از رسول خدا (ص) برای گشایش کارها و رواشدن حاجت پرداخته ایم. برای حاجت روایی و کارگشایی و دفع سحر و جادو دعای مجرب عنوان شده را بخوانید که انشالله کارگشا باشد. دعایی از رسول خدا (ص) برای گشایش کارها …

بیشتر بخوانید »

دعایی از شیخ بهایی برای بستن زبان و نابودی دشمنان مجرب

875B37A2-EB57-4264-B76A-5E7DE071BB98-310x165 دعایی از شیخ بهایی برای بستن زبان و نابودی دشمنان مجرب

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار دعاشفا به دعایی از شیخ بهایی برای بستن زبان و نابودی دشمنان مجرب پرداخته ایم. برای بستن زبان دشمنان و نابودی دشمنان دعای مجرب عنوان شده را بخوانید که ان شالله کارگشا باشد. دعایی از شیخ بهایی برای بستن زبان و نابودی دشمنان …

بیشتر بخوانید »

دعا برای دستیابی به آرامش و قرار و افزایش مال و ثروت

C3D3D0B6-52BC-4F2E-88C8-2712B455A3AA-310x165 دعا برای دستیابی به آرامش و قرار و افزایش مال و ثروت

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار دعاشفا به دعا برای دستیابی به آرامش و قرار و افزایش مال و ثروت پرداخته ایم. برای رسیدن به آرامش درونی و قرار و دوری از آشفتگی و افزایش رزق و روزی و مال و ثروت دعای مجرب عنوان شده را بخوانید که …

بیشتر بخوانید »

دعا و ذکر برای حصول آرامش و قرار و افزایش رزق و روزی

85AE505B-23A0-416B-802C-4E49866E983E-310x165 دعا و ذکر برای حصول آرامش و قرار و افزایش رزق و روزی

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار دعاشفا به دعا و ذکر برای حصول آرامش و قرار و افزایش رزق و روزی پرداخته ایم. برای رسیدن به آرامش دعای مجرب عنوان شده را بخوانید که ان شالله کارگشا باشد. دعا و ذکر برای حصول آرامش و قرار و افزایش رزق …

بیشتر بخوانید »

دعایی از حضرت یعقوب (ع) برای حاجت روایی و مهمات

3FE6E12A-2CFD-45F6-ADCF-8C92BDF24BD5-310x165 دعایی از حضرت یعقوب (ع) برای حاجت روایی و مهمات

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار دعاشفا به دعایی از حضرت یعقوب (ع) برای حاجت روایی و مهمات پرداخته ایم. برای رسیدن به حوائج و مهمات و رسیدن به خواسته ها و هدف ها و عاقبت به خیر شدن دعای مجرب و قوی عنوان شده را بخوانید که ان …

بیشتر بخوانید »