یک تقسیم بندی کلی از اقسام سحر و طلسم

یک تقسیم بندی کلی از اقسام سحر و طلسم

(این مطلب صرفا جنبه آگاهی بخشی دارد)

علوم-خفیه-150x150 یک تقسیم بندی کلی از اقسام سحر و طلسم
یک تقسیم بندی کلی از اقسام سحر و طلسم

سه طریق مهم طلسمی:

سحر و طلسماتی که از قدرت ذاتی ساحر بدون استعانت به انسان یا جماد یا نبات یا حیوان و … انجام میگردد و از قویترین انواع است. این قسم با استعمال حروف و طلاسم و ارقام و… است و یقینا مصدر این نوع از طلاسم، شیاطین یا اعوان المقربین آن است که به هدف تضرر بر مال یا نقس است و عامل بر این نوع سحر و افسون در آتش دوزخ مخلد است.

نوع دیگر : سحر و طلسمی که توسط ساحر با مساعدت و ارشاد اروح شریره و با بکارگیری جزء یا اجزائی مشخص از انسان یا حیوان (جزء زنده یا مرده) یا جماد و نبات برای حصول به نتیجه مطلوب صورت میگیرد. تاثیر این نوع سحر و طلسمات در درجه دوم جای میگیرد. دوام این نوع سحر و طلسم حداکثر چند سال است و باید توسط ساحر در فواصل مختلف زمانی تجدید گردد.

نوع سوم سحر بستن (معقد) است که در آن ساحر با استعانت از قوای حروف هجائیه و اعداد و کواکب و اجرام سماوی به اعمال معقودیه مبادرت می ورزد. این نوع طلسمات معرفت و علم به احوال کواکب و نجوم و حسابیات فلکی و اطوار کواکب و حرکت آنها از حیث هبوط و صعود و … میطلبد و در نوع خود با صعوبت بسیار همراه است . اشتباه در محاسبات فلکیه یا معادلات آن مستحصل کار را به خطا رهنمون میگردد..

برخی شاخه های سحر و طلسم :

اینم ببین:  دعای باطل سحر به نیت دفع سحر و گشایش بخت مجرب و سریع الاجابه

خط الرمل ، تمائم ، علم عزائم ، استخدام ارقام ، ضرب منادل ، زجر الطیر ، الطرق بالحصى ، قرائت طالع ، علم خواتیم و تنجیم و …. برخی از آن فرعیات است که رسیدن به آنها تجارب متعدده و روشهای مختلف و سنواتی طویل را می طلبد.

در نوعی از سحر که کاربرد اکثر دارد،  از لوازم فردی و متعلقات شخصی یا حتی عکس فرد (تصویر) استفاده میگردد و هدفش ایذاء و  اضرار و اعمال تالم به شخص است .

در اکثر موارد از ملزومات سحر و طلسم این است که ساحر اتصال وثیق به شیاطین و ارواح شریره داشته باشد و فنون سحری را به غایت بداند . این عمل ممکن نیست مگر با ممارست در سنوات طویل (مثلا چهل سال) و مصاحبت و اخلاص تام و تمام با شیاطین و ارواح شریره( العیاذ بالله) .

نوع دیگری از سحر و طلسم با هدف اضرار و خسارت مالی یا کساد شدن کسب و تجارت ، برهم زدن ازدواج ، تفریق بین الازواج (تبغیض و تفریق و جدائی) خانه خرابی و …. میباشد که قطعا این نوع سحر و طلسم از اعمال شیاطین است. اعوذ بالله من عمل الشیاطین.

 

نگاهی به برخی علوم سحری :

علم طلسمات چیست :

علم طلاسم همان علم به نحوه و کیفیت تاثیر در عناصر مختلف است با استفاده از معرفت بر احوال اعمال نیروهای خفیه سماوی و تاثیرات آنها بر نیروهای ارضیه است و هدفش حصول بر افعال عجیب و غریب و یا تاثیر بر امورات جاری و ساری و یا افساد آنهاست که البته سیر در طریق آن ، صعب و طویل المدت است. طلسمات ، کلمات و رسوم و نقوش و رموز مکتوبه یا محفوره یا بارزه ملونه وغیرملونه بر ورق یا قماش یا فلز و سنگ و چوب و… در غایت دقت و صعوبت با مبادی و ارجاعات مشخص است.

اینم ببین:  مجرب ترین دعای چشم زخم برای رفع چشم زخم و چشم نظر

علم تنجیم :

تنجیم بر وزن تفعیل علمی است که هدفش بر معرفت به حوادث آینده از طریق اوضاع افلاک و کواکب مختلفه و مقارنت کواکب است که به این اوضاع تثلیث و تربیع و تسدیس و از این قبیل گفته میشود و برای هر کدام از این اوضاع مدلولاتی خاصه متصور است. آنچه مهم است این است که این علم در وجه کلی به سه قسم قابل استدلال است :

اول : علم الحسابیات . برای یادگیری علم الحسابیات از لحاظ شرعی مانعی متصور نیست و دلیل آن این است که علم الحسابیات علمی یقینی است.

دوم : علم طبیعیات. در این وجه مباحثی متنوع مثل استدلال بر حدوث حرکت و انتقال در بروج فلکی و حدوث فصلهای سرد و گرم و معتدل و از این قبیل مورد بحث است.

سوم :وهمیات . که همان استدلال نمودن و استخبار از حوادث است با استخدام قوای سفلیه.

چیستی عزائم و تعزیم :

عزائم برگرفته از عزم و رای و تصمیم بر کاری معین و نیت بر انجام آن است . مبرهن است که عزائم با تعزیم و تشدید بر جن و شیاطین است با جملات و کلماتی مشخص و معین که با کلماتی مثل عزمت علیکم شروع میگردد و آنها را به اطاعت و تذلیل و اذعان وادار مینماید که میتواند استخبار از غائب با جواسیس باشد یا استخدام برای نقل برخی مغیبات.

برگرفته از نوشته های استاد دکتر بابایی

درباره‌ی سید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *