آخرین خبرها

معنی علیم در قرآن,معنی صفت علیم خداوند از اسماء الله الحسنی

در این بخش از سایت ذکر و دعا و ختم و تعبیر خواب دعا شفا doashafa.com معنی علیم در قرآن,معنی صفت علیم خداوند از اسماء الله الحسنی را قرار دادیم . یکی دیگر از اسماء الله الحسنی و نام های نیکوی خداوند علیم می باشد . صفت علیم از صفات خداوند است به معنی همیشه دانا . کلمه علیم در قرآن و در آیات و سوره های متعددی امده است . سایت دعا شفا …

,معنی علیم,معنی علیم در قران,معنی علیما حکیما,معنی علیما حکیما قران هشتم,معنی علیما حکیما قران نهم,معنی علیم فارسی ششم,معنی علیم چیست,معنی علیما در قران,معنی علیم و سلیم,معنی علیم در قران چهارم,معنی علیم در قران چیست,معنی علیم در قران هشتم,معنی علیم در قران ششم,معنی علیم در قران نهم,معنی علیم در قران هشتم گاما,معنی کلمه علیم در قران,معنی سمیع علیم در قران,معنی علیما حکیما نهم,معنی علیما حکیما هشتم,معنی علیما حکیما در قران,معنی علیما حکیما ششم,معنی علیما حکیما قران,معنی علیما حکیما در قران هشتم,معنی علیما حکیما در قرآن نهم,معنی علیما حکیما به فارسی,معنی علیما حکیما قران هشتم گاما,معنی علیما حکیما قران نهم گاما,معنی ترکیب علیما حکیما قران هشتم,معنی علیما حکیما در قران نهم,معنی ان الله کان علیما حکیما قران هشتم,معنی و کان الله علیما حکیما قران نهم,معنی علیم چیست فارسی ششم,معنی علمی چیست,معنی والله علیم چیست,معنی اسم علیم چیست,معنی سلیم و علیم چیست,معنی کلمه ی علیم چیست,معنی الیما در قران,معنی الیما در قران ششم,معنی الیما در قران سوم,معنی الیما در قران هشتم,معنی علیما حکیما در قران ششم,معنی سلیم و علیم در فارسی ششم,معنی واژه سلیم و علیم,معنی علیم در قران سوم

معنی-علیم-در-قرآنمعنی-صفت-علیم-خداوند-از-اسماء-الله-الحسنی معنی علیم در قرآن,معنی صفت علیم خداوند از اسماء الله الحسنی

علیم در قرآن چند بار آمده,صفت علیم خدا,ترجمه علیم از صفات خداوند,علیم اسماء الله الحسنی,معنی و ترجمه فارسی علیم,خواص و فواید ذکر علیم,علیم در آیات و سوره های قرآن

معنی علیم در قرآن,معنی صفت علیم خداوند از اسماء الله الحسنی

علیم( همیشه دانا)

أنَّ اللهَ بِکُلِّ شَیءٍ عَلیمٌ

هر آینه خداوند به هر چیز، داناست.

علم حضرت احدیت اضافه بر ذات او نیست بلکه عین ذات اوست، لذا خداوند، اموری را که مخلوقات، توان درک آنها را ندارند درک می کند و چیزی از او پنهان نبوده و نیست و هیچ مانعی او را از فهم و ادراک مطالب عاجز نمی گرداند ولی برای مخلوق چنین ناتوانی و عجزی وجود دارد.

خواص:

1- برای برخوردار شدن از علم اشراقی( علمی که اکتسابی نیست) در هر روز 150 مرتبه « یا علیم» خوانده شود.

بهترین وقت برای گفتن این ذکر، هنگام سحر می باشد

و حداقل تعداد این ذکر 10 مرتبه در روز است.

العِلمُ نُورٌ یَقذِفُهُ اللهُ فی قَلبِ مَن یَشاءُ

دانش حقیقی، نوری است که خداوند پرتو آن را در دل هر کس که بخواهد می افکند.

روزهای سعد و نحس 1402
روز های خوش یمن 1402

علیم (اسم الله)

«عَلیم»، از مشتقّات «علم» و از اسماء و صفات خداوند متعال است.

علیم، صفت مشبهه علم است و در موردى بکار مى رود که به ثبوت صفت علم اشاره داشته باشد.

علم از لوازم حیات است و حیات، صفت ذاتى اولى خداوند است. علم او مثل سایر صفات ذات او، همیشه و لایزال در فعلیت تامّه واجب و ثابت است.

براى ذات و صفات او نهایت و حدّ و غایتى نیست، ازلى و ابدى و به هر چیزى محیط است؛ یعنى حقیقت علم او به معناى شهود، حضور و احاطه او بر هر چیز است.

لفظ «علیم» در قرآن کریم ۱۶۲ بار وارد شده و درهمه موارد جز چند موردى که یادآور مى شویم وصف خدا قرار گرفته است.

از جمله مواردى که در مورد غیر خدا بکار رفته است:

«إِنَّ هذا لَساحرٌ عَلِیمٌ» (سوره اعراف، ۱۰۹) و آیه «قالَ اجْعَلْنى عَلى خَزائِنِ الأرض إِنِّى حَفیظٌ عَلیمٌ» (سوره یوسف، ۵۵).

از این موارد که علیم در مورد غیر خدا به کار رفته مى توان حدس زد که این لفظ در مورد مصداق برتر و بارز بکار مى رود، یعنى آنجا که متکلم بخواهد علم فردى را به صورت برترى توصیف کند به جاى عالم، «علیم» بکار مى برد.

و در مواردى كه «عليم» در مورد خدا ذکر شده، با يكى از اسمهایی به کار رفته است که با معناى آن مناسبت دارد، مثل سمیع، حکیم، خبیر، واسع و…

چنانکه می فرماید:

«اِنَّكَ اَنتَ السَّميعُ العَليم» (سوره بقره، ۱۲۷)؛ «وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ» (سوره آل عمران، ۷۳) و «إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا» (سوره نساء، ۱۱).

واژه «عليم» در آیات زیر آمده است:

1 سوره بقره(2) آیات 29 و 32 و95 و 115 و 127 و 137 و 158 و 181 و 215 و 224 و 227 و 231 و 244 و 246 و 247 و 256 و 261 و 268 و 273 و 282 و 283.
2 سوره آل عمران(3) آیات 34 و 35 و 36 و 73 و 92 و 115 و 119 و 121 و 154 و 167.
3 سوره نساء(4) آیات 11 و 12 و 17و 24 و 25 و 26 و32 و 35 و 39 و 45 و 70 و 92 و 104 و 111 و 127 و 147 و 148 و 170 و 176.
4 سوره مائده(5) آیات 7 و 54 و 61 و 76 و 97 و 109 و 116.
5 سوره انعام(6) آیات 13 و 53 و 58 و 73 و 83 و 96 و 101 و 115 و 117 و 118 و 119 و 124 و 128 و 139.
6 سوره اعراف(7) آیات 109 و 112 و 200.
7 سوره انفال(8) آیات 17 و 42 و 43 و 53 و 61 و 71 و 75.
8 سوره توبه(9) آیات 15 و 25 و 44 و 47 و 60 و 78 و 93 و 94 و 96 و 97 و 98 و 105 و 110.
9 سوره يونس(10) آیات 36 و 40 و 65 و 79.
10 سوره هود(11) آیات 5 و 31.
11 سوره یوسف(12) آیات 6 و 19 و 34 و 50 و 55 و 71 و 76 و 83 و 100.
12 سوره رعد(13) آیه 9.
13 سوره حجر(15) آیات 25 و 53 و 86.
14 سوره نحل(16) آیات 28 و 70 و 101 و 125.
15 سوره اسراء(17) آیات 25 و 47 و 54 و 55.
16 سوره کهف(18) آیات 19 و 21 و 22 و 26.
17 سوره مریم(19) آیه 70.
18 سوره طه(20) آیه 104.
19 سوره انبیاء(21) آیه 4.
20 سوره حج(22) آیات 52 و 59 و 68.
21 سوره مومنون(23) آیات 51 و 92 و 96.
22 سوره نور(24) آیات 18 و 21 و 28 و 32 و 35 و 41 و 58 و 59 و 60 و 64.
23 سوره شعراء(26) آیات 34 و 37 و 188 و 220.
16 سوره نمل(27) آیات 6 و 78.
17 سوره قصص(28) آیات 37 و 56 و 85.
18 سوره عنکبوت(29) آیات 5 و 10 و 32 و 60 و 62.
19 سوره روم(30) آیه 54.
20 سوره لقمان(31) آیات 23 و 34.
21 سوره سجده(32) آیه 6.
22 سوره احزاب(33) آیات 1 و 40 و 51 و 54.
23 سوره سبا(34) آیات 3 و 26 و 48.
24 سوره فاطر(35) آیات 8 و 38 و 44.
25 سوره یس(36) آیات 38 و 79 و 81.
26 سوره زمر(39) آیات 7 و 46 و 70.
27 سوره غافر(40) آیه 2.
28 سوره فصلت(41) آیات 12 و 36.
29 سوره شوری(42) آیات 12 و 24 و 50.
30 سوره زخرف(43) آیات 9 و 84.
31 سوره دخان(44) آیه 6.
32 سوره احقاف(46) آیه 8.
33 سوره فتح(48) آیات 4 و 26.
34 سوره حجرات(49) آیات 1 و 8 و 13 و 16.
35 سوره ق(50) آیه 45.
36 سوره ذاریات(51) آیات 28 و 30.
37 سوره نجم(53) آیات 30 و 32.
38 سوره حدید(57) آیات 3 و 6.
39 سوره مجادله(58) آیه 7.
40 سوره حشر(59) آیه 22.
41 سوره ممتحنه(60) آیات 1 و 10.
42 سوره جمعه(62) آیات 7 و 8.
43 سوره تغابن(64) آیات 4 و 11 و 18.
44 سوره تحریم(66) آیات 2 و 3.
45 سوره ملک(67) آیه 13.
46 سوره قلم(68) آیه 7.
47 سوره جن(72) آیه 26.
48 سوره انسان(76) آیه 30.
49 سوره انشقاق(84) آیه 23.

برگرفته از دعا سایت

**************************************

اینم ببین:  دعای عظیم امام زمان (عج) برای دفع دشمن و رهایی از بلا

منبع : سایت دعا شفا سایت مرجع ذکر و دعا و آیات قرآنی

درباره‌ی سیّد محمد سیّدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *