روش شناخت مزاج و شخصیت فرد از طریق علم الحروف

روش شناخت مزاج و شخصیت فرد از طریق علم الحروف

علوم-غریبه-150x150 روش شناخت مزاج و شخصیت فرد از طریق علم الحروف
روش شناخت مزاج و شخصیت فرد از طریق علم الحروف , انواع طالع , طالع شناسی , روش شناخت طالع , روش شناخت طالع و طبع , طبایع چهارگانه , علم الحروف و طالع

علم الحروف و روش شناخت مزاج و شخصیت فرد از طریق علم الحروف :

میدانیم که ، حروف را طبایعی چهارگانه مترتب میگردد. حروفی که طبع ناری دارند (ا ه ط م ف ش ذ) . حروفی که واجد طبع ترابی اند (ب و ی ن ص ت ض) حروفی که طبع هوایی دارند (ج ز ک س ق ث ظ ) و حروف با طبع مایی ( د ح ل ع ر خ غ) .

قبلا ذکر گردید که از بررسی و تطبیق عدد یا تعداد حروف اسم شخص میتوان بر مزاج و شخصیت فرد ویژگیهایی را مترتب نمود.

برای شناخت طبع و طالع فرد از روی اسم ، به طبیعت غالب حروف اسم فرد باید توجه نمود. اگر حروف ناری اش بیشتر باشد یا از لحاظ تعداد و یا از لحاظ عدد ، حکم به ناری بودن طبعش مترتب است. ماحصل اینکه ،صفات طبعی و مزاج و شخصیت آن فرد هم از طبیعت حروف ناریه استخراج میگردد و به همین نسق است در استخراج طبایع دیگر.

یک مثال در این زمینه میتواند توضیح مطلب باشد.  مثلا اسم سالم را بررسی طبایعی میکنیم :

(سالم) مرکب از حروفی با طبایع سه گانه است

(ا- م) طبع ناری
(س) طبع هوایی
(ل) طبع مایی

حروفی که طبع ناری دارد ، از لحاظ تعداد از حروف دیگر بیشتر است. ماحصل اینکه اسم سالم طبیعت ناری دارد و خصوصیات طبیعت ناریه بر شخصی به نام سالم مترتب میگردد .

طبع ناری (آتشی) ویژگیهایی از این قبیل دارد :

طبیعت حروف ناری (آتشی) :

اینم ببین:  دعای مجرب برای دفع چشم زخم و نظر بد

طبع حروف ناری ممزوج است با استبداد رای و نشاط دائم و پایدار و سیطره و قیادت و صلابت و کبریا و سعی زاید الوصف .

نکته مهم دیگر که باید توجه نمود این است که مجموع حروف موجود در اسم سالم ، هر کدام بطور جداگانه و  نسبی و معین واجد تاثیرات خود در تکوین طبیعت او میباشند .

برگرفته از مطالب و نوشته های دکتر احمدرضا بابایی

*****

 روش شناخت مزاج و شخصیت فرد از طریق علم الحروف , طالع فرد , انواع طالع , طالع شناسی , روش شناخت طالع , روش شناخت طالع و طبع , طبایع چهارگانه , علم الحروف و طالع , طالع شناسی و شخصیت , علم الاسماء و علم الحروف , شناخت طالع از روی حروف اسم

درباره‌ی سید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *