آخرین خبرها
خانه / رزق و روزی و برکت مال / دعای گنج بی پایان و رسیدن روزی از دنیای غیب مجرب

دعای گنج بی پایان و رسیدن روزی از دنیای غیب مجرب

اگر می خواهی از دنیای غیب روزی و ثروت دریافت کنی. پیشنهاد می کنم که در ادامه این مطلب از سایت دعا شفا یک بار دیگر به ما اعتماد کند و بخوان دعای گنج بی پایان و رسیدن روزی از دنیای غیب مجرب را که ان شاء الله بتوانی پس از خواندن این دعا از سختی ها و مشکلات عبور کنی و خیر نصیبت شود.

,دعای روزی و برکت,دعای روزی و برکت خانه,دعای روزی و برکت مغازه,دعای روزی و برکت,دعای رزق و روزی زیاد,دعای روزی و کار,دعای روزی کسب و کار,دعای گشایش روزی و کار,دعای رزق و روزی کار,دعا برای گشایش روزی و کار,دعای رزق و روزی کسب و کار,دعای رزق و روزی در کار,دعای رزق روزی برای کسب و کار,دعای افزایش رزق و روزی در کار,

دعا-های-روزی-و-پول-و-مال دعای گنج بی پایان و رسیدن روزی از دنیای غیب مجرب

دعای گنج بی پایان و رسیدن روزی از دنیای غیب مجرب,دعا برای روزی در مغازه,دعا روزی مغازه,دعای رزق و روزی در مغازه,دعای روزی برای مغازه,دعای روزی رسان مغازه,دعای رزق روزی و گشایش کار امام صادق,دعای گشایش کار رزق و روزی,دعا برای رزق و روزی و گشایش کار,دعای برای گشایش کار و رزق و روزی,دعای روزی از غیب مجرب

دعای گنج و روزی از دنیای ماورایی

در بعضی از کتب این دعا را از وجود پیامبر گرامی اسلام (ص) نقل کرده اند و برای آن خواص و اثرات زیادی نوشته اند و از جمله :

1- به خواننده این دعا خداوند متعال سه چیز مرحمت می فرماید : 1- برکت در روزی 2- رسیدن روزی از غیب 3- نابود شدن دشمن او .

2- هر کس این دعا را بخواند پا در پیش خود نگه دارد : از شر شیطان ، و بلیات زمین و اسمان محفوظ می ماند .

3- اگر این دعا را هر روز بخواند و به شخص بیماری که پزشکان از معالجۀ او عاجز شده اند بدهد خداوند از فضل خود او را شفاء عنایت فرماید .

اینم ببین:  دعای افزایش روزی و کسب پول و ثروت بی نهایت

4- اگر شخصی فرزند نداشته باشد و این دعا را با مشک و زعفران نوشته باشد و سی و یک روز نزد خود نگه دارد خداوند عالم او را صاحب فرزند می نماید.

بِسم ِالله الرَّحمن الرَّحيم 
لا اله الاّ اللهُ سُبحانَِ المَلِكِ القُدّوس لا اله الاّ اللهُ سُبحانَ العَزيزالجَبّار لا اله َ الاّ الله ُ سُبحان اَلرَّوف الرَّحيم لا الهَ الاّ الله ُ سُبحانَ الغَفوُرِالرَّحيم لا الهَ الاّ الله ُ سُبحانَ الكَريمِ الحَكيم لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ القَوِيِّ الوَفِيِّ لا اله الاّ اللهُ سُبحان َ الَّطيفِ الخَبير لا الهَ الاّ الله ُ سُبحان الصَّمَد ِ المَعبود ِ لا الهَ الاّ اللهُ سُبحان َ الغَفوُر ِ الوَدوُد لا اله َ الاّ اللهُ سُبحانَ الوَكيل الكََفيل لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الرَّقيب الحَفيظ ِ لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الدّائِمِ القائِم لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ المُحي ِ المُميت لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الحَيّ ِ القَيّوُم لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الخالِق ِ البارِيءِ لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ العَلِيِّ العَظيم لا اله الاّ اللهُ سُبحانَ الواحِدِ الاَحَد لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الموءمِنِ المُهيمِن لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الحَسيب ِالشَّهيد لا الهَ الااللهُ سُبحانَ الحَكيم ِ الكَريم لا اله الاّ اللهُ سُبحانَ الاوَّل ِ القَديم لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الاوَّل ِ الاخِرِ لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الظّاهِرِ الباطِن لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الكَبير المُتَعال لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ القاضيِ الحاجات لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الرَّحمن ِ الرَّحيم لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ رَبِّ العَرشِ العَظيم لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ رَبّيَ الاَعلي لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ البُرهان ِالسُلطان لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ السّميِعِ البَصير لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الواحِدِ القََهّار لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ العَليمِ الحَكيم لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ السّتّار الغَفّار ِ لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الرَّحمن الدَّيّان لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الكَبير الاَكبَر لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ العَليم ِ العَّلاّم لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الشّافي الكافي لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ العَظيم الباقي لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الصَّمَد ِ الاَحَد لا الهَ الاّ اللهُ سُبحان رَبِّ الاَرضِ وَ السَّموات لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ خالِقِ المَخلوقات لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ مَن خَلَقَ اللَّيلَ وَ النَّهار لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الخالِقِ الرّازق لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الفَتّاح ِ العَليم لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ العَزيزِ الغَنيِّ لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الغَفوُر الشَّكورِ لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ العَظيمِ العَليم لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ ذِي المُلكِ وَ مَلَكوُت لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ ذِي العِزَّةِ وَ العَظَمَةِ لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ ذِي الهَيبَةِ وَ القُدرَةِ لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ ذِي الكِبرياءِ وَالجَبَروُت ِ لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ السَّتّار ِ العَظيم لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ العالِمِ الغَيبِ لا اله َ الاّ اللهُ سُبحانَ الحَميدِ المَجيد لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الحَكيمِ القَديم لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ القادِرِ السَّتَّار لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الَسَّميعِ العَليم لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الغَنيِّ العَظيم لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ العَلاّمِ السَّلام لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ المَلِكِ النَّصير ِ لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الغَنيِّ الرَّحمن لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ القَريبِ الحَسَنات لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الوَلِيِّ الحَسَنات لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الصَّبوُر ِ السَّتّار لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الخالِقِ النّوُر لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الغَنيِّ المُعجِز لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الفاضِل الشَّكوُر لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الغَنيِّ القَديم لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الجَلالِ المُبين لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الخالِصِ المُخلِص لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الصّادِقِ اَلوَعد لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الحَقِّ المُبين لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ ذِي القوَّةِ المَتين لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ القَويِّ العَزيز لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الحَيِّ الَّذي لا يَموُت لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الَعلاّمِ الغُيوُبِ لا اله الاّ اللهُ سُبحانَ السَّتّار العُيُوب ِ لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الغُفرانِ المُستَعان لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ رَبِّ العالَمين لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الرَّحمن السَّتّار لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الرَّحيم ِ الغَفّار لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ العَزيزِ الوَهّاب لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ القادِرِ المُقتَدِر لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ ذِي الغُفرانِ الحَليم لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ المَلِكِ المُلكِ لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ البارِيءِ المَصَوِّر لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ العَزيزِ الجَبّار لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الجَبّارِ المُتَكَبِّر لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ عَمّا يَصِفوُن لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ القُدّوُس السُّبُّوح ِ لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ رَبِّ المَلئَِكَةِ وَالرُّوح لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ ذِي الالاءِ وَ النَّعَماءِ لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ المَلِكِ المَقصُود لا الهَ الاّ اللهُ سُبحانَ الحَنّانِ المَنّان ِ لا الهَ الاّ اللهُ ادَمُ صَفي الله لا الهَ الاّ اللهُ نوُحُ نَجيُّ اللهِ لا اله الاّ اللهُ اِبراهيمُ خَليلُ الله لا الهَ الاّ الله ُ اِسمَعيل ذَبيحُ الله لا الهَ الاّ اللهُ موسي كََليم الله لا الهَ الاّ اللهُ داوُد ُ خَليفَةُ الله لا الهَ الاّ اللهَُ عيسي روُح الله لا اله َ الاّ اللهُ مُحَمَّد رَسوُل الله وَ صَلَّي اللهُ عَلي خَيرِ خَلقِهِ وَ نوُرِ عَرشِهِ اَفضَلِ الانبياءِ وَ المُرسَلين َ حَبيبِنا وَ سَيِّدِنا وَ سَنَدِنا وَ شَفيعِنا مَولانا مُحَمَّد وَ عَلي الِهِ وَ اَصحابِهِ اَجمَعين بِرَحمَتِكَ يا اَرحَمَ الراحِمين 

اینم ببین:  دعای وسعت رزق و کسب روزی زیاد تجربه شده

درباره‌ی mohammad

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *