اینم ببین:  دعا های تجربه شده برای افزایش رزق و روزی مجرب

برگرفته از دعا 786

**************************************

منبع : سایت دعا شفا سایت مرجع ذکر و دعا و آیات قرآنی