دعای رفع مشکلات و رهایی از سختی های روزمره زندگی

دعای رفع مشکلات و رهایی از سختی های روزمره زندگی

امروز و در این مطلب قصد داریم دعای سریع الاثر و گره گشایی را بیاموزیم که تجربه شده است و سبب می شود از مشکلات و سختی ها گذر کنید، متن کامل دعای رفع مشکلات و رهایی از سختی های روزمره زندگی را بخوانید که قطعا نتیجه بخش استو.

2360386072609 دعای رفع مشکلات و رهایی از سختی های روزمره زندگی
دعای رفع مشکلات و رهایی از سختی های روزمره زندگی

دعای رفع مشکلات و رهایی از سختی های روزمره زندگی,دعای رفع مشکلات و مریضی,دعای رفع مشکلات صوتی,دعای رفع مشکلات ازدواج,دعای رفع مشکلات روحی,دعای رفع مشکلات و گرفتاری,دعای رفع مشکلات مالی,دعای رفع مشکلات اهل سنت,دعای رفع مشکلات اداری,دعای رفع مشکلات زناشویی,دعای رفع مشکلات خانوادگی,دعای رفع مشکلات زن و شوهر,دعای رفع مشکلات با همسر,دعای رفع مشکلات مادی,دعای رفع مشکلات در مفاتیح,دعای رفع مشکلات صحیفه سجادیه,

دعای رفع مشکلات و رهایی از سختی های روزمره زندگی

بسم اللّه الرحمن الرحیم سبحان اللّه العظیم و بحمده

این جمله را سه مرتبه باید بگوید و سپس دعا را بخواند

سبحانه من اله ما املکه ، و سبحانه من ملیک ما اقدره ، و سبحانه من قدیر ما اعظمه و سبحانه من عظیم ما اجله ، و سبحانه من جلیل ما امجده ، و سبحانه من ماجد ما ارءفه ، و سبحانه من روف ما اعزه ، و سبحانه من عزیز ما اکبره ، و سبحانه من کبیر ما اقدمه ، و سبحانه من قدیم ما اعلاه ، و سبحانه من عال ما اسناه و سبحانه من سنی ما ابهاه ، و سبحانه من بهی ما انوره ، و سبحانه من منیر ما اظهره ، و سبحانه من ظاهر ما اخفاه ، و سبحانه من خفی ما اعلمه ، و سبحانه من علیم ما اخبره ، و سبحانه من خبیر ما اکرمه ، و سبحانه من کریم ما الطفه ، و سبحانه من لطیف ما ابصره ، و سبحانه من بصیر ما اسمعه ، و سبحانه من وفی ما اغناه ، و سبحانه من غنی ما اعطاه ، و سبحانه من معط ما اوسعه ، و سبحانه من واسع ما اجوده و سبحانه من جواد ما افضله ، و سبحانه من مفضل ما انعمه ، و سبحانه من منعم ما اسیده ، و سبحانه من سید ما ارحمه ت و سبحانه من رحیم ما اشده ، و سبحانه من شدید ما اقواه ، و سبحانه من قوی ما احکمه

اینم ببین:  علامت و نشانه های فرد طلسم شده - درمان فرد طلسم شده

، و سبحانه من حکیم ما ابطشه ، و سبحانه من باطش ما اقومه ، و سبحانه من قیوم ما احمده ، و سبحانه من حمید ما ادومه ، و سبحانه من دائم ما ابقاه ، و سبحانه من باق ما افرده ، و سبحانه من مالک ما اولاه ، و سبحانه من ولی ما اعظمه ، و سبحانه من عظیم ما اکمله ، و سبحانه من کامل ما ادمه ، و سبحانه من تام ما اعجبه ، و سبحانه من عجیب ما افخره ، و سبحانه من فاخر ما ابعده ، و سبحانه من بعید ما اقربه ، و سبحانه من قریب ما امنعه ، و سبحانه و من مانع ما اغلبه ، و سبحانه من غالب ما اعفاه و سبحانه من عفو ما احسنه ، و سبحانه من محسن ما اجمله ، و سبحانه من جمیل ما اقبله ، و سبحانه من قابل ما اشکره ، و سبحانه و من شکور ما اغفره ، و سبحانه من غفور ما اکبره ، و سبحانه من کبیر ما اجبره ، و سبحانه من جبار ما ادینه ، و سبحانه من دیان ما اقضاه ، و سبحانه من قاض ما امضاه و سبحانه من ماض ما انفذه ، و سبحانه من نافذ ما ارحمه ت و سبحانه من رحیم ما اخلقه ، و سبحانه من خالق ما اقهره ، و سبحانه من قاهر ما املکه ، و سبحانه من ملیک ما اقدره ، و سبحانه من قادر ما ارفعه ، و سبحانه من رفیع ما اشرفه و سبحانه من شریف ما ارزقه ، و سبحانه

اینم ببین:  دعای سریع الاثر برای رفع سختی ها و گرفتاری ها مجرب

من رازق ما اقبضه ، و سبحانه من قابض ما ابسطه و سبحانه من باسط ما اهداه ، و سبحانه من هاد ما اصدقه ، و سبحانه من صادق ما ابدئه ، و سبحانه من بادء ما اقدسه ، و سبحانه من قدوس ما اطهره ، و سبحانه من طاهر ما ازکاه ، و سبحانه من زکی ما ابقاه ، و سبحانه من باق ما اعوده ، و سبحانه من تواب ما اسخاه ، و سبحانه من سخی ما ابصره و سبحانه من بصیر ما اسلمه ، و سبحانه من سلیم ما اشفاه ، و سبحانه من شاف ما انجاه و سبحانه من منج ما ابره ، و سبحانه من بار ما اطلبه ، و سبحانه من طالب ما ادرکه ، و سبحانه من مدرک ما اشده ، و سبحانه من شدید ما اعطفه ، و سبحانه من متعطف ما اعدله ، و سبحانه من عادل ما اتقنه ، و سبحانه من متقن ما احکمه ، و سبحانه من حکیم ما اکفله ، و سبحانه من کفیل ما اشده ، و سبحانه من شهید ما احمده ، و سبحانه هو اللّه العظیم و بحمده و الحمدللّه و لا اله الا اللّه و اللّه اکبر و للّه الحمد و لا حول و لا قوه الا باللّه العلی العظیم دافع کل بلیه و هو حسبی و نعم الوکیل

درباره‌ی سید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *