خانه / کارگشایی

کارگشایی

دعای نجات از بدشانسی و بدفرجامی و شفای دردها و بیماری ها

دعای-نجات-از-بدشانسی-و-بدفرجامی-و-شفای-دردها-و-بیماری-ها-310x165 دعای نجات از بدشانسی و بدفرجامی و شفای دردها و بیماری ها

در این بخش از سایت دعا شفا دعای نجات از بدشانسی و بدفرجامی و شفای دردها و بیماری ها را برای شما برادران و خواهران گرامی قرار دادیم . این دعا از دعاهای قوی و تضمینی و مجرب برای رهایی و نجات و خلاصی از بدشناسی و بدفرجامی و سلامت …

بیشتر بخوانید »

دعای رفع ناراحتی و اندوه – دعای برآورده شدن حاجت و اجابت دعا

دعای-رفع-ناراحتی-و-اندوه-دعای-برآورده-شدن-حاجت-و-اجابت-دعا-310x165 دعای رفع ناراحتی و اندوه - دعای برآورده شدن حاجت و اجابت دعا

در این بخش از سایت دعا شفا دعای رفع ناراحتی و اندوه – دعای برآورده شدن حاجت و اجابت دعا را برای شما برادران و خواهران گرامی قرار دادیم . دعایی بسیار قوی و تضمینی و مجرب دارای اسم اعظم برای رهایی و خلاص شدن از غم و غصه و …

بیشتر بخوانید »

دعای طلب شفا و سلامتی و عافیت از بیماری و افزایش نعمت

در این بخش از سایت دعا شفا دعای طلب شفا و سلامتی و عافیت از بیماری و افزایش نعمت را برای شما برادران و خواهران گرامی قرار دادیم . دعای زیر از دعاهای سریع الاجابه و مجرب برای درخواست شفا و سلامتی و افزایش رزق و روزی و نعمت های …

بیشتر بخوانید »

دعای رفع غم و اندوه و گشایش کارها و پیروزی بر دشمنان

دعای-رفع-غم-و-اندوه-و-گشایش-کارها-و-پیروزی-بر-دشمنان-310x165 دعای رفع غم و اندوه و گشایش کارها و پیروزی بر دشمنان

در این بخش از سایت دعا شفا دعای رفع غم و اندوه و گشایش کارها و پیروزی بر دشمنان را برای شما برادران و خواهران گرامی قرار دادیم . دعایی که در زیر قرار دادیم از دعاهای قرآنی و سریع الاجابه برای رهایی و خلاص شدن از غم و غصه …

بیشتر بخوانید »

دعای درخواست و کمک از خداوند – دعای استجابت دعای فوری

دعای-درخواست-و-کمک-از-خداوند-دعای-استجابت-دعای-فوری-310x165 دعای درخواست و کمک از خداوند - دعای استجابت دعای فوری

در این بخش از سایت دعا شفا دعای درخواست و کمک از خداوند – دعای استجابت دعای فوری را برای شما برادران و خواهران گرامی قرار دادیم . این دعا از دعاهای قوی و سریع الاجابه برای اجابت دعا و طلب حاجت و خواسته از خداوند می باشد . اگر …

بیشتر بخوانید »

دعای حمد و ستایش خداوند به خاطر رحمت های فراوان و مهربانی اش

دعای-حمد-و-ستایش-خداوند-به-خاطر-رحمت-های-فراوان-و-مهربانی-اش-310x165 دعای حمد و ستایش خداوند به خاطر رحمت های فراوان و مهربانی اش

در این بخش از سایت دعا شفا دعای حمد و ستایش خداوند به خاطر رحمت های فراوان و مهربانی اش را برای شما برادران و خواهران گرامی قرار دادیم . دعایی که در زیر قرار دادیم دعایی پرفضیلت و عظیم الشان برای قدردانی و سپاس و حمد خداوند برای مهربانی …

بیشتر بخوانید »

دعای سپاسگذاری از نعمت های خداوند با معنی

دلیل-سوزاندن-بخور-هنگام-نوشتن-دعا-اسامی-بخور-اصلی-دعانویسی-310x165 دعای سپاسگذاری از نعمت های خداوند با معنی

در این بخش از سایت دعا شفا دعای سپاسگذاری از نعمت های خداوند با معنی را برای شما برادران و خواهران گرامی قرار دادیم . دعایی با مفهوم و پرفضیلت برای قدردانی و سپاس گذاری از نعمت های خداوند با ترجمه فارسی . این دعا را با خلوص نیست به …

بیشتر بخوانید »

دعای گشایش کارها و رفع بلاها – دعای آمرزش خطا و گناهان

دعای-گشایش-کارها-و-رفع-بلاها-دعای-آمرزش-خطا-و-گناهان-310x165 دعای گشایش کارها و رفع بلاها - دعای آمرزش خطا و گناهان

در این بخش از سایت دعا شفا دعای گشایش کارها و رفع بلاها – دعای آمرزش خطا و گناهان را برای شما برادران و خواهران گرامی قرار دادیم . دعای قرآنی و مجرب و توصیه شده برای گشایش و آسان شدن کارهای سخت و دشوار و در امان ماندن از …

بیشتر بخوانید »

دعای مجرب برای آمرزش گناهان – دعای اجابت دعا و ادای قرض و دین

دعای-مجرب-برای-آمرزش-گناهان-دعای-اجابت-دعا-و-ادای-قرض-و-دین-310x165 دعای مجرب برای آمرزش گناهان - دعای اجابت دعا و ادای قرض و دین

در این بخش از سایت دعا شفا دعای مجرب برای آمرزش گناهان – دعای اجابت دعا و ادای قرض و دین را برای شما برادران و خواهران گرامی قرار دادیم . این دعا از قوی ترین و بهترین دعاهای قرآنی برای استجابت دعا و پرداخت طلب و قرض و دین …

بیشتر بخوانید »

دعای قوی برای گشایش در کارها و رهایی از مشکلات و گرفتاری

دعای-قوی-برای-گشایش-در-کارها-و-رهایی-از-مشکلات-و-گرفتاری-310x165 دعای قوی برای گشایش در کارها و رهایی از مشکلات و گرفتاری

در این بخش از سایت دعا شفا دعای قوی برای گشایش در کارها و رهایی از مشکلات و گرفتاری را برای شما برادران و خواهران گرامی قرار دادیم . این دعا از دعاهای قرآنی و تجربه شده در زمینه مشکل گشایی از کارها و باز شدن گره از کارها و …

بیشتر بخوانید »