خانه / دعای قوی برای رفع بی خوابی

دعای قوی برای رفع بی خوابی

دعای قوی برای رفع بی خوابی

1-43-310x165 دعای قوی برای رفع بی خوابی

بسیاری از ما با مشکل کم خوابی یا بی خوابی داریم اگر به دنبال راهکار و دنبال چاره هستید ما دعای زیر را در این موضوع برای شما قرار دادیم . دعای بی خوابی این فائده و دستور بعداز نوشتن بمحض اینکه در زیر بالشت شخص گذاشته شود به خواب …

بیشتر بخوانید »