آخرین خبرها

تعبیر خواب

تعبیر خواب سفید شدن موی سر – تعبیر سفید شدن مو زن در خواب

سفید2-310x165 تعبیر خواب سفید شدن موی سر - تعبیر سفید شدن مو  زن در خواب

تعبیر خواب سفید شدن موی سر – تعبیر سفید شدن مو زن در خواب در این پست از سایت دعاشفا تعبیر خواب سفید شدن موی سر – تعبیر سفید شدن مو زن در خواب را قرار داده ایم.حتما برای همه شما هم پیش آمده است که در خواب دیده باشید …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب فرش و قالی – تعبیر شستن فرش در خواب

فرش2-310x165 تعبیر خواب فرش و قالی - تعبیر شستن فرش در خواب

تعبیر خواب فرش و قالی – تعبیر شستن فرش در خواب در این پست از سایت دعاشفا تعبیر خواب فرش و قالی – تعبیر شستن فرش در خواب را قرار داده ایم.ازدیدگاه معبران خواب فرش و قالی در عالم خواب و رویا هم می تواند نشانه نیک و مثبت و هم …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب یاقوت – تعبیر دیدن یاقوت سرخ در خواب

یاقوت2-310x165 تعبیر خواب یاقوت - تعبیر دیدن یاقوت سرخ در خواب

تعبیر خواب یاقوت – تعبیر دیدن یاقوت سرخ در خواب در این پست از سایت دعاشفا تعبیر خواب یاقئت – تعبیر دیدن یاقئت سرخ در خواب را قرار داده ایم.برای اینکه با تعبیر خواب یاقوت، تعبیر خواب یاقوت رنگی (سرخ، کبود، سبز و زرد) و تعبیرخواب یاقوت از دیدگاه معبرین …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب انواع میوه ها – تعبیر دیدن میوه های مختلف در خواب

میوه2-1-310x165 تعبیر خواب انواع میوه ها - تعبیر دیدن میوه های مختلف در خواب

تعبیر خواب انواع میوه ها – تعبیر دیدن میوه های مختلف در خواب در این پست از سایت دعاشفا تعبیر خواب انواع میوه ها – تعبیر دیدن میوه های مختلف در خواب را قرار داده ایم.دیدن میوه های مختلف در خواب تعابیر مختلفی دارد.در روایات ذکر شده است خواب هایی …

بیشتر بخوانید »

دیدن خواب دندان درد – تعبیر خواب دندان درد

دندان2-310x165 دیدن خواب دندان درد - تعبیر خواب دندان درد

دیدن خواب دندان درد – تعبیر خواب دندان درد در این پست از سایت دعاشفا دیدن خواب دندان درد – تعبیر خواب دندان درد را قرار داده ایم.دیدن دندان درد,شکستن و لق شدن دندان,افتادن دندان در دهان هر کدام دارای تعابیر و تفاسیر مختلی می باشد که در ادامه مطلب …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب سقوط و افتادن – تعبیر خواب افتادن از قایق

سقوط2-310x165 تعبیر خواب سقوط و افتادن - تعبیر خواب افتادن از قایق

تعبیر خواب سقوط و افتادن – تعبیر خواب افتادن از قایق در این پست از سایت دعاشفا تعبیر خواب سقوط و افتادن – تعبیر خواب افتادن از قایق را قرار داده ایم.خواب افتادن و سقوط از ارتفاع معمول و رایج است. از آنجایی که دیدن افتادن و سقوط کردن در خواب …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب پختن آش نذری – تعبیر خواب آش برای زن باردار

آش2-310x165 تعبیر خواب پختن آش نذری - تعبیر خواب آش برای زن باردار

تعبیر خواب پختن آش نذری – تعبیر خواب آش برای زن باردار در این پست از سایت دعاشفا تعبیر خواب آش نذری – تعبیر خواب آش برای زن باردار را قرار داده ایم.نذری دادن و پختن آش از رسومات و آیین های فرخنگی جامعه ما است.دیدن آش پختن و نذری …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب بستنی درست کردن – تعبیر دیدن بستنی در خواب

بستنی2-310x165 تعبیر خواب بستنی درست کردن - تعبیر دیدن بستنی در خواب

تعبیر خواب بستنی درست کردن – تعبیر دیدن بستنی در خواب در این پست از سایت دعاشفا تعبیر خواب بستنی درست کردن – تعبیر دیدن بستنی در خواب را قرار داده ایم.تعابیر مختلفی در مورد دیدن بستنی در خواب ذکر شده است.که معمولا تعابیر خوبی دارند.به خوش اقبالی و موفقیت …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب دیدن خرما در خواب – تعبیر خوردن خرما در خواب

photo_2022-09-03_22-37-08-310x165 تعبیر خواب دیدن خرما در خواب – تعبیر خوردن خرما در خواب

تعبیر خواب دیدن خرما در خواب – تعبیر خوردن خرما در خواب در این پست از سایت دعا شفا تعبیر خواب دیدن خرما در خواب – تعبیر خوردن خرما در خواب را قرار داده ایم.دین خرما در خواب  و خوردن خرما نشانه چیست؟.وقتی به خواب هایی که میبینیم معنی و …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب بچه دار شدن – تعبیر خواب صاحب فرزند پسر شدن

پسر6-310x165 تعبیر خواب بچه دار شدن - تعبیر خواب صاحب فرزند پسر شدن

تعبیر خواب بچه دار شدن – تعبیر خواب صاحب فرزند پسر شدن در این پست از سایت دعاشفا تعبیر خواب بچه دار شدن – تعبیر خواب صاحب فرزند پسر شدن را قرار داده ایم.خواب یکی از بزرگترین نشانه های خدای بزرگ می باشد از خواب به برادر مرگ یاد می …

بیشتر بخوانید »