آخرین خبرها

اسم های اعظم خداوند

خواص و فضیلت ذکر یا سمیع,معنی و ترجمه اسم یا سمیع خداوند

خواص-و-فضیلت-ذکر-یا-سمیعمعنی-و-ترجمه-اسم-یا-سمیع-خداوند-310x165 خواص و فضیلت ذکر یا سمیع,معنی و ترجمه اسم یا سمیع خداوند

در این بخش از سایت ذکر و دعا و ختم و تعبیر خواب دعا شفا doashafa.com خواص و فضیلت ذکر یا سمیع,معنی و ترجمه اسم یا سمیع خداوند را قرار دادیم . یکی از صفات خداوند و اسماء الله و اسم های اعظم خدای تبارک و تعالی یا سمیع می …

بیشتر بخوانید »

خواص و فضیلت ذکر یا بصیر,معنی و ترجمه ذکر یا بصیر اسم خداوند

خواص-و-فضیلت-ذکر-یا-بصیرمعنی-و-ترجمه-ذکر-یا-بصیر-اسم-خداوند-310x165 خواص و فضیلت ذکر یا بصیر,معنی و ترجمه ذکر یا بصیر اسم خداوند

در این بخش از سایت ذکر و دعا و ختم و تعبیر خواب دعا شفا doashafa.com خواص و فضیلت ذکر یا بصیر,معنی و ترجمه ذکر یا بصیر اسم خداوند را قرار دادیم . از ذکرهای بسیار مجرب و پرفضیلت ذکر یا بصیر می باشد . بصیر یکی از اسماء نیکوی …

بیشتر بخوانید »

معنی کلمه حکیم در قرآن,حکیم از اسم های اعظم خداوند

معنی-کلمه-حکیم-در-قرآنحکیم-از-اسم-های-اعظم-خداوند-310x165 معنی کلمه حکیم در قرآن,حکیم از اسم های اعظم خداوند

در این بخش از سایت ذکر و دعا و ختم و تعبیر خواب دعا شفا doashafa.com معنی کلمه حکیم در قرآن,حکیم از اسم های اعظم خداوند را قرار دادیم . اسم عظیم الشان حکیم یکی دیگر از اسماء الله و اسم های اعظم و صفات خداوند تبارک و تعالی می …

بیشتر بخوانید »

خواص و فضیلت ذکر یا حکیم,معنی و ترجمه ذکر یا حکیم

خواص-و-فضیلت-ذکر-یا-حکیممعنی-و-ترجمه-ذکر-یا-حکیم-310x165 خواص و فضیلت ذکر یا حکیم,معنی و ترجمه ذکر یا حکیم

در این بخش از سایت ذکر و دعا و ختم و تعبیر خواب دعا شفا doashafa.com خواص و فضیلت ذکر یا حکیم,معنی و ترجمه ذکر یا حکیم را قرار دادیم . حکیم یکی دیگر از صفات و اسم های اعظم خداوند می باشد . معنی و ترجمه حکیم یعنی راست …

بیشتر بخوانید »

معنی علیم در قرآن,معنی صفت علیم خداوند از اسماء الله الحسنی

معنی-علیم-در-قرآنمعنی-صفت-علیم-خداوند-از-اسماء-الله-الحسنی-310x165 معنی علیم در قرآن,معنی صفت علیم خداوند از اسماء الله الحسنی

در این بخش از سایت ذکر و دعا و ختم و تعبیر خواب دعا شفا doashafa.com معنی علیم در قرآن,معنی صفت علیم خداوند از اسماء الله الحسنی را قرار دادیم . یکی دیگر از اسماء الله الحسنی و نام های نیکوی خداوند علیم می باشد . صفت علیم از صفات …

بیشتر بخوانید »

معنی خبیر در قرآن چیست,صفت خبیر خداوند یعنی آگاه از همه چیز

معنی-خبیر-در-قرآن-چیستصفت-خبیر-خداوند-یعنی-آگاه-از-همه-چیز-310x165 معنی خبیر در قرآن چیست,صفت خبیر خداوند یعنی آگاه از همه چیز

در این بخش از سایت ذکر و دعا و ختم و تعبیر خواب دعا شفا doashafa.com معنی خبیر در قرآن چیست,صفت خبیر خداوند یعنی آگاه از همه چیز را قرار دادیم . اسم خبیر به تعداد 45 مرتبه در قرآن آمده است . خبیر یکی از صفات و اسم اعظم …

بیشتر بخوانید »

معني يا قابض در قرآن چيست,معنی قابض از اسم های اعظم خدا

معني-يا-قابض-در-قرآن-چيستمعنی-قابض-از-اسم-های-اعظم-خدا-310x165 معني يا قابض در قرآن چيست,معنی قابض از اسم های اعظم خدا

در این بخش از سایت ذکر و دعا و ختم و تعبیر خواب دعا شفا doashafa.com معني يا قابض در قرآن چيست,معنی قابض از اسم های اعظم خدا را قرار دادیم . از اسماء الله و نام های اعظم خداوند  صفات الهی قابض می باشد . یا قابض به معنی …

بیشتر بخوانید »