لوح مخصوص کارگشایی

لوح مخصوص کارگشایی (برای گشایش امورات و یافتن شغل مناسب)

لوح کارگشایی بر روی فلز هفت جوش یا برنج در دهه اول ماه قمری با رعایت ساعات و ایام سعد و دیگر آداب مخصوصه (با رعایت کامل آداب و شرایط ) حکاکی میگردد و بسیار موثر است.
فردی که لوح را با خود به همراه داشته باشد در پیدا کردن شغل و کسب و کار مناسب موفق خواهد بود.
قواعد و دستورالعملهای نگهداری و روشهای استفاده از لوح عظیم الشان کارگشایی، برای دارنده لوح بطور کامل توضیح داده خواهد شد و به اسم افراد مورد نظر حکاکی خواهد شد. ضمنا این لوح متبرک شده به حرم حضرت عبدالعظیم حسنی میباشد.

برای سفارش این لوح شریف وعظیم الشان میتوانید در سایت ثبت سفارش کنید تا به بهترین وجه و رعایت کامل و جامع آداب و شرایط مخصوصه بر روی فلز هفت جوش و با قیمت بسیار مناسب برای شما انجام گردد. همچنین میتوانید پیامک بزنید و ثبت سفارش کنید.