آخرین خبرها
خانه / لوح اُهنوس

لوح اُهنوس

در مورد معنی کلمه اهنوس ، در کتاب بحر المنافع گفته شده است که اهنوس یک اسم به زبان هندی (به عنوان اسم اعظم) است . و کاربرد آن اینگونه است که هر گاه کار مهمی پیش بیاید این ذکر را تکرار کند و در پی کار مهم برود ( کلمه اهنوس را هفت و یا هفتاد مرتبه تکرار کند). این اسم برای جمیع حاجات کاربرد دارد و لوح آن لوحی مجرب برای جمیع حاجات و مهمات است.

 

لوح اهنوس , خواص لوح اهنوس , معنی کلمه اهنوس , اهنوس چیست , لوح جمیع حاجات اهنوس , کارگشایی اهنوس , لوح اهنوس برای کارگشایی و ازدواج , لوح باطل السحر اهنوس

کانال دعاشفا