خانه / بایگانی برچسب ها: دعای دفع چشم زخم

بایگانی برچسب ها: دعای دفع چشم زخم

دعای دفع مکر و حلیه و رهایی از سختی ها بلا ها و پلیدی ها

0286836038620602873-310x165 دعای دفع مکر و حلیه و رهایی از سختی ها بلا ها و پلیدی ها

دعای دفع مکر و حلیه و رهایی از سختی ها بلا ها و پلیدی ها اگر بسیار درگیر بدی ها مشکلات گرفتاری ها و لحظات سخت می شوید و احساس می کنید که زندگی آن طور که باید و شاید پیش نمی رود و به اهداف و خواسته های مهم …

بیشتر بخوانید »

دعای فوری و قوی باطل السحر – دفع چشم زخم

haroos-com-3 دعای فوری و قوی باطل السحر - دفع چشم زخم

دعای فوری و قوی باطل السحر – دفع چشم زخم دعای باطل السحر مجرب اگر احساس کردید که مورد سحر قرار گرفته اید دستهایتان را مقابل صورتتان قرار دهید و دعای شریف ذیل را سه مرتبه قرائت کنید و به دستها بدمید و سپس دستها را به صورت بکشید : …

بیشتر بخوانید »

دعای مجرب برای دفع چشم زخم و نظر بد

haroos-com-2 دعای مجرب برای دفع چشم زخم و نظر بد

دعای مجرب برای دفع چشم زخم و نظر بد هفت مرتبه یا پنج مرتبه دعای ذیل را بخواند و بر فرد مورد نظر دم کند (بدمد) انسان باشد یا غیر انسان باشد ، فورا چشم زخم از او دفع میگردد و این دعا را بارها آزموده شده است و مجرب …

بیشتر بخوانید »

معنی حرز و تعویذ – حرز چیست

دعای-مجرب معنی حرز و تعویذ - حرز چیست

معنی حرز و تعویذ – حرز چیست معنی حرز و تعویذ – حرز چیست ؟ حرز به معناى پناهگاه و جاى محکم و استوار و دعائى که بر کاغذ نویسند و براى دفع چشم زخم یا دفع بلا همراه خود نگهدارند آمده ، و تعویذ هم معناى شبیه حرز دارد …

بیشتر بخوانید »

دعای باز کردن طلسم بخت – ابطال طلسم بخت سریع

haroos-com-23-1 دعای باز کردن طلسم بخت - ابطال طلسم بخت سریع

دعای باز کردن طلسم بخت – ابطال طلسم بخت سریع حرز و دعای باز کردن طلسم بخت – ابطال طلسم بخت سریع و چشم زخم و تسریع در گشایش بخت تعویذ شریفه ذیل را نوشته و بر گردن بیاویزد. انشاء الله هم در گشودن بسته شده موثر است، هم در …

بیشتر بخوانید »

دعای باطل کردن سحر و طلسم و چشم زخم مجرب

haroos-com-14 دعای باطل کردن سحر و طلسم و چشم زخم مجرب

دعای باطل کردن سحر و طلسم و چشم زخم مجرب دعای باطل کردن سحر و طلسم و چشم زخم مجرب بر رقعه اى نوشته شود و بر سحر شده بیاویزند: قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سیبطه ان الله لا یصلح على المفسدین ، و یحق الله الحق …

بیشتر بخوانید »