خانه / 1396 / شهریور

آرشیو ماهانه: شهریور 1396

دعای باز شدن بخت و اقبال – گشایش بخت

haroos-com-20 دعای باز شدن بخت و اقبال - گشایش بخت

دعای باز شدن بخت و اقبال – گشایش بخت برای گشایش بخت و ازدواج نیک کارگشایی و اقبال بلند ، در ابتدا نیت کرده و در وقت سعد که خارج باشد در زمان و مکانی خوشیمن و نیک با طهارت کامل و وضو (آن دختری که بختش بسته گشته ) …

بیشتر بخوانید »

دعای غنی شدن و برطرف کردن فقر – افزایش رزق

haroos-com-23 دعای غنی شدن و برطرف کردن فقر - افزایش رزق

دعای غنی شدن و برطرف کردن فقر – افزایش رزق برای غنی شدن و توانگری و ثروت ، دستورالعمل ذیل بسیار مجرب است . در ابتدا با طهارت کامل و رو به سوی قبله و با رعایت کامل آداب پاکی نیت کند.قبل از شروع صدقه دهد و دو رکعت نماز …

بیشتر بخوانید »