خانه / 1395 / آبان

آرشیو ماهانه: آبان 1395

دعای ترک سیگار – دعای ترک عادات بد

haroos-com-27 دعای ترک سیگار - دعای ترک عادات بد

دعای ترک سیگار – دعای ترک عادات بد دعایی برای ترک اعتیاد یا ترک سیگار برای ترک سیگار یا سایر عادات بد ، روزانه یکصدوده مرتبه دعای ذیل را بخواند و مدتی بر آن مداومت ورزد. مجرب است. این دعا را بخواند : اللهم غَیِّر سوءَ حالِ [اسم فرد مورد …

بیشتر بخوانید »

دعای زیبا شدن صورت – دعای زیبایی پوست و چهره

haroos-com-20 دعای زیبا شدن صورت - دعای زیبایی پوست و چهره

دعای زیبا شدن صورت – دعای زیبایی پوست و چهره چند دعای مجرب مربوط به زیبا شدن پوست و صورت و چهره در ادامه می آید. دعای زیبا شدن پوست صورت و از بین رفتن جوش و لک صورت آیات شریفه ذیل را بر روغن بابونه بخواند و سپس آن …

بیشتر بخوانید »

دعا برای پسر دار شدن – دعای طلب فرزند پسر

haroos-com-5 دعا برای پسر دار شدن - دعای طلب فرزند پسر

دعا برای پسر دار شدن – دعای طلب فرزند پسر دستورالعمل ذیل برای پسر دار شدن ، از دستورالعملهای مجرب و فوری و قوی است. اگر حمد و معوذتین (در مجموع سه سوره مبارکه قل هو الله احد ، قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق ) را …

بیشتر بخوانید »