مرور برچسب

دعای رزق و روزی

دعای رفع فراموشی و سهو در نماز – دعای افزایش روزی

دعای رفع فراموشی و سهو در نماز - دعای افزایش روزی دعای رفع فراموشی و سهو در نماز فردی که بطور معمول در نماز سهو و فراموشی دارد (بطور کلی درمورد تعداد رکعات و ....)  قبل از آغاز نمودن نماز، انگشت اشاره دست راستش را بر روی ران چپ بگذارد و…
ادامه مطلب ...

دستورالعمل کارگشایی – دعای رونق مغازه – برکت در منزل

دستورالعمل کارگشایی - دعای رونق مغازه - برکت در منزل در این مطلب از سایت دعایی برای جلب الزبون یا مشتری و همچنین گشایش در کارهای روزمره ذکر میشود. شخصی که اموراتش با موانع مختلفی مواجه شده و کارهایش پیش نمیرود ، برای باز شدن کارها و…
ادامه مطلب ...

ذکر مجرب افزایش ثروت – دعای فراوانی رزق و مال

ذکر مجرب افزایش ثروت - دعای فراوانی رزق و مال برای افزایش رزق و روزی و برکت مال و دور کردن فقر مادی و معنوی ، قبل از طلوع آفتاب هفتاد مرتبه ذکر مجرب افزایش ثروت - دعای فراوانی رزق و مال شریف (یا باسط) را بخواند و سپس ذکر شریف (یا وهاب)…
ادامه مطلب ...

دستورالعملی مجرب برای صلح و آشتی – دعای افزایش رزق

دستورالعملی مجرب برای صلح و آشتی - دعای افزایش رزق دعای رفع کدورت و صلح و آشتی میان اعضای خانواده اگر میان اعضای خانواده ای کدورت یا رنجشی ایجاد شده باشد (برادر یا خواهر یا خویشاوند یا دوست و آشنا ) ، در هنگام طلوع آفتاب در ابتدا نیت…
ادامه مطلب ...

دعای بخت گشایی فوری و مجرب – دعای رزق و روزی

دعای بخت گشایی فوری و مجرب - دعای رزق و روزی برای گشایش بخت دخترانی که زمان ازدواج آنها فرا رسیده و خواستگار دارند ولی ازدواج آنها سر نمیگیرد و یا اصلا خواستگاری ندارند ، به توضیه حضرت آیت ا... بهجت رحمه الله علیه ، بهتر است نماز جعفر…
ادامه مطلب ...