دعای سوسن مرجانه – دعای مهر و محبت فوری

دعای سوسن مرجانه - دعای مهر و محبت فوری دعای سوسن مرجانه - دعای مهر و محبت فوری از جمله دعاهای قوی در زمینه مهر و محبت و جلب و تهییج است. این دعا بگونه ای است که فرد مطلوب بسیار بی قرار میگردد . نوشتن این دعا آداب و قواعد خاصی در انجام…
ادامه مطلب ...

بروج دوازده گانه و اقسام آن در دایره بروج

بروج دوازده گانه و اقسام آن در دایره بروج دایره البروج را دوازده برج باشد که طلوع آنها در شبانه روز از شرق به غرب باشد. عاملان بروج دوازده گانه و اقسام آن در دایره بروج ، خود بر سه قسم ثابت و منقلب و ذوجسدین مشتمل اند که احکامی جداگانه…
ادامه مطلب ...

مداخل اسماء الحسنی و تعداد ذکر – بسط تمازج

مداخل اسماء الحسنی و تعداد ذکر - بسط تمازج اینکه هر ذکری و اسمی را در چند نوبت باید قرائت نمود تا حصول نتیجه صورت گیرد در علوم خفیه عملی بس مهم است. طریق مداخل اسماء الحسنی و تعداد ذکر - بسط تمازج این است که با احتساب ابجد (جمل) اسم…
ادامه مطلب ...

بررسی ابجدی طول عمر – تعیین جنسیت با ابجد

بررسی ابجدی طول عمر - تعیین جنسیت با ابجد بررسی ابجدی طول عمر - تعیین جنسیت با ابجد (یک بررسی ساده) حیات و عمر و زندگی و ممات تمامی کائنات به دست خالق یکتاست. از لحاظ ابجدی با یک بررسی ساده میتوان تخمین زد که زن و شوهر کدامیک عمر…
ادامه مطلب ...

اسرار حروف در علم الاسماء – اسم رسمی و کنیه

اسرار حروف در علم الاسماء - اسم رسمی و کنیه اسرار حروف در علم الاسماء - اسم رسمی و کنیه مرتبتی درخور و شایسته دارد. شایستگی و اهمیتش به حدی است که با معرفت بر این علم میتوان به احوالات مریض و بیماری وی (از طریق بررسی نام فرد و نام مادرش)…
ادامه مطلب ...

سخنی در باب مهره مار – ذکر ثروت و عزت

سخنی در باب مهره مار - ذکر ثروت و عزت سخنی در باب مهره مار - ذکر ثروت و عزت ، مهره مار بر دو نوع است . یک نوع از آن حیوانی و نوع دیگرش معدنی است. نوع حیوانی مهره مار به رنگ خاکستری است و در برخی موارد نادر سیاه رنگ است . نوع معدنی مهره…
ادامه مطلب ...

طلسم محبت غساله سوسن – مهر و محبت و محبوبیت

طلسم محبت غساله سوسن - مهر و محبت و محبوبیت طلسم محبت غساله سوسن - مهر و محبت و محبوبیت ، از عمده تاثیرات این طلسم ، جلب القلوب خلایق و زبان بند دشمنان و فتح و ظفر در کارها و کارگشایی امورات است. نامگذاری این طلسم را انتساب به خلیفه…
ادامه مطلب ...

تعویذ برطرف شدن خشکی پوست – دعای رفع ترس

تعویذ برطرف شدن خشکی پوست - دعای رفع ترس دعا و تعویذ برطرف شدن خشکی پوست - دعای رفع ترس از حضرت امام صادق (ع) روایت شده است که اگر فردی از چیزی یا شخصی بترسد ، سوره مبارکه فتح را بنویسد و آنرا به همراه داشته باشد. درهای خیر و خوبی بر…
ادامه مطلب ...

دعای رفع بخل فرد خسیس – دعای آزادی از زندان

دعای رفع بخل فرد خسیس - دعای آزادی از زندان دعای رفع بخل فرد خسیس - دعای آزادی از زندان با ایمان خالص و توجه قلبی آیه ۹۲ از سوره مبارکه آل عمران را بیست و یک مرتبه بخواند.  سپس آنرا بر کاغذ بنویسد و در آب حل کند و به فرد مورد نظر…
ادامه مطلب ...

دعای افزایش رزق و برکت – دعای محبت آسان واقعی

دعای افزایش رزق و برکت - دعای محبت آسان واقعی برای زیاد شدن رزق و ثروت ، دعای افزایش رزق و برکت - دعای محبت آسان واقعی ذیل را به تعداد یکصد مرتبه بخواند : لَا إِلَهَ إِلَّا الْمَلِکُ الْحَقُّ الْمُبِینُ . سپس چهل مرتبه بگوید : یا…
ادامه مطلب ...