مرور رده

ادعیه شفا بخش

ادعیه شفا بخش

دعای رفع شک و بدبینی همسر – رفع بدبینی شوهر

دعای رفع شک و بدبینی همسر - رفع بدبینی شوهر در اینجا دعایی قرآنی برای برطرف شدن هر  گونه بدبینی و شک و وسواس همسر بیان میگردد که بسیار کاربرد دارد. دعای رفع بدبینی و شک و وسواس : سوره مبارکه شوری را در کاغذ بدون خط با گلاب و…
ادامه مطلب ...

دعایی مجرب برای رفع وحشت و ترس و دلهره

دعایی مجرب برای رفع وحشت و ترس و دلهره در این مطلب از سایت doashafa.com دعایی مجرب و کاربردی و معتبر برای برطرف شدن هول و هراس و ترس بیان میشود. دعای دفع ترس و وحشت برای دفع ترس و دلهره ، دعای قرآنی شریف ذیل را در کاغذ بدون خط…
ادامه مطلب ...

دعای زیبا شدن صورت – دعای زیبایی پوست و چهره

دعای زیبا شدن صورت - دعای زیبایی پوست و چهره چند دعای مجرب مربوط به زیبا شدن پوست و صورت و چهره در ادامه می آید. دعای زیبا شدن پوست صورت و از بین رفتن جوش و لک صورت آیات شریفه ذیل را بر روغن بابونه بخواند و سپس آن روغن را به…
ادامه مطلب ...

دعای دفع معده درد – دعای رفع درد گوش

دعای دفع معده درد - دعای رفع درد گوش ادعیه ای مجرب و کاربردی برای رفع مشکلات جسمی متفاوت در اینجا ذکر میگردد. دستورالعملی برای رفع درد گوش اگر کسی در گوشش صدایی پیچیده یا صدای وزوز مداوم در گوشش می شنود ، سوره مبارکه اعلی را…
ادامه مطلب ...

دعای فوری و مجرب بچه دار شدن و طلب فرزند

دعای فوری و مجرب بچه دار شدن و طلب فرزند در این مطلب از دعا شفا دعایی برای بچه دار شدن بیان میشود. برای بچه دار شدن و صاحب فرزند نیکو شدن آیه شریفه ذیل را بخواند و آنرا ورد زبان سازد. (بطور مرتب روزانه چند بار این آیه را بخواند :…
ادامه مطلب ...

دعای مجرب زیبا شدن چهره و صورت

دعای مجرب زیبا شدن چهره و صورت دستورالعملی برای رفع جوش و لکهای صورت و بدن مقداری عرق لیمو از عطاری تهیه نماید و آیه شریفه ۳ از سوره مبارکه تغابن را بیست و هفت مرتبه بر آن بخواند و هنگام خواب از این عرق لیمو بر صورت (یا هر قسمتی…
ادامه مطلب ...

دعای رفع افسردگی – دعای رفع غم و غصه

دعای رفع افسردگی - دعای رفع غم و غصه دعاهایی مجرب برای برطرف شدن و رفع مشکلات روحی و افسردگی و اضطراب در این مطلب ذکر میگردد. ذکر و دعای رفع افسردگی و غم و اندوه و اضطراب و استرس برای رفع اضطراب و استرس روزانه دویست و ده مرتبه…
ادامه مطلب ...