آرشیو ماهانه

شهریور 1395

دعای رفع افسردگی – دعای رفع غم و غصه

دعای رفع افسردگی - دعای رفع غم و غصه دعاهایی مجرب برای برطرف شدن و رفع مشکلات روحی و افسردگی و اضطراب در این مطلب ذکر میگردد. ذکر و دعای رفع افسردگی و غم و اندوه و اضطراب و استرس برای رفع اضطراب و استرس روزانه دویست و ده مرتبه…
ادامه مطلب ...

دعای قبول شدن در امتحان – قبولی کنکور و مصاحبه

 دعای قبول شدن در امتحان - قبولی کنکور و مصاحبه دعایی مجرب برای قبول شدن در امتحان و کنکور و مصاحبه در روز امتحان قبل از خروج از منزل و رفتن سرجلسه امتحان یا مصاحبه ، پنج بار صلوات بفرستد. سپس هفت مرتبه آیه الکرسی شریفه را…
ادامه مطلب ...

علم اسماء و تاثیر آن – علم نام و اسماء

علم اسماء و تاثیر آن – علم نام و اسماء در عصر کنونی بطور مداوم از تاثیر اسم بر شخص و سرنوشت و آینده اش گفته میشود که امری مبرهن و قطعی است. همانا واضح و مبرهن است که اسم مبارک خداوند متعال تاثیری لاینتهی بر طعام و اطعمه و اشربه دارد.…
ادامه مطلب ...

دعای باز شدن زبان بچه – دعای دفع گریه کودک

دعای باز شدن زبان بچه - دعای دفع گریه کودک دعای باز شدن زبان کودک برای باز شدن زبان کودک و رفع پیچیدگی و گرفتگی زبان ، دعای ذیل را بنویسد و به گردن طفل بیاویزد و یا به سمت راست لباس کودک بدوزد ، به اذن خداوند متعال زبان کودک باز…
ادامه مطلب ...

دعای راه رفتن کودک – دعای رفع گریه بچه

دعای راه رفتن کودک - دعای رفع گریه بچه در این مطلب از doashafa.com دعاهایی برای رفع مشکلات مربوط به کودک بیان میشود. دعایی مجرب برای راه رفتن بچه اگر در راه رفتن بچه تاخیری ببیند ، دعای ذیل را در کاغذ بنویسد (دو تا تعویذ بنویسد) و یک…
ادامه مطلب ...

دعای بخت گشایی مقنعه – دعای گشایش بخت و ازدواج

دعای بخت گشایی مقنعه - دعای گشایش بخت و ازدواج دعای مقنعه برای بخت گشایی و کارگشایی دعای مقنعه از دعاهای مجرب برای بخت گشایی و رفع گرفتاریها میباشد. برای جمیع حاجات میتواند از این دعای شریف استفاده کند. ( بسم الله الرحمن الرحیم ،…
ادامه مطلب ...

دعای کاریابی و رزق و روزی – دعای کارگشا

دعای کاریابی و رزق و روزی - دعای کارگشا دستورالعملی برای افزایش مال و ثروت به مدت سه روز متوالی ، هر روز دو رکعت نماز حاجت بخواند و پس از آن یک مرتبه سوره یاسین را قرائت کند. بهتر است که ختم را از روز پنجشنبه شروع کند. ذکری مجرب…
ادامه مطلب ...