نحوه سفارش

نحوه سفارش

حکاکی برخی از انگشترها و نگین ها یا لوحها در زمانهای خاص ماه قمری میباشد که طبیعتا پس از ثبت سفارش ، در زمان و ساعات مقتضی و رعایت کلیه آداب و شرایط توسط استاد انجام و ارسال میگردد.

همچنین میتوانید جهت سفارش و دریافت مشاوره برای انگشتر یا گردنبند یا لوح با شماره تماس بگیرید و یا پیامک بزنید.

 

09904613448

09109384578